A Pirate's Mobile Blog

The world as seen by a "PIRATE" (?).

Follow the link below to see ...

http://sonofapirate.blogspot.com/

Sunday, November 05, 2006

Αποκάλυψη - Η' 10 - ΑΨΙΝΘΟΣ

Αποκάλυψις - Η' 10


Και ο τρίτος αγγελος εσάλπισε, και επεσεν εκ του ουρανου αστηρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και επεσεν επι το τρίτον των ποταμων και επι τας πηγας των υδάτων. 11 και το ονομα του αστέρος λέγεται ο Αψινθος. και εγένετο το τρίτον των υδάτων εις αψινθον, και πολλοι των σνθρώπων επέθανον εκ των υδάτων, οτι επικράνθησαν.

Κατά το τρίτο σάλπισμα έπεσε από τον ουρανό μεγάλο άστρο σαν λαμπάδα και έπεσε στο 1/3 των ποταμών και στις πηγές των νερών . Το όνομα του άστρου είναι Άψινθος. Και το 1/3 των νερών έγινε Άψινθος και πολλοί άνθρωποι πέθαναν από τα νερά διότι αυτά επικράνθηκαν.

Άψινθος = Artemisia absinthium = Θεραπευτικό φυτό

2 comments:

Pal-Pal said...

Από την πέμπτη σφραγίδα και μετά οι περιγραφές αφορούν γεγονότα και καταστάσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμμένες ιστορικές εποχές. Ακολουθώντας αυτή τη λογική, ισως η έβδομη σφραγίδα αφορά τις μέρες μας. Αυτή η σφραγίδα αποτελείται από επτά σάλπιγγες που με το σάλπισμά τους εκδηλώνονται διάφορα σοβαρά γεγονότα πάνω στη γη. Οι τρείς πρώτες σάλπιγγες έχουν ήδη ηχήσει και αφορούσαν τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο την καταστροφή και ρύπανση της φύσης καθώς και την ραδιενεργό έκρηξη στο Τσερνομπίλ που αντιπροσωπεύεται από την τρίτη σάλπιγγα.

Διαβάζουμε στο κεφάλαιο Η' της αποκάλυψης για την περίπτωση αυτού του πυρηνικού ατυχήματος: Και ο τρίτος Αγγελος εσάλπισε και έπεσε ένα μεγάλο αστέρι από τον ουρανό που καιγόταν σαν λαμπάδα . Και έπεσε στο 1/3 των ποταμών και στις πηγές των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος είναι ΑΨΙΝΘΟΣ . Και έγινε το 1/3 των υδάτων σε άψινθο και πολλοί από τους ανθρώπους απέθαναν από τα ύδατα διότι επικράνθησαν. Το κλειδί σε αυτές τις φράσεις είναι η λέξη ΑΨΙΝΘΟΣ που είναι ένα πικρό φυτό και κατά περίεργη σύμπτωση στην Ουκρανική γλώσσα ονομάζεται ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ!! Ετσι με τη λέξη ΑΨΙΝΘΟΣ μας δίδεται συμβολικά ο ακριβής τόπος (Τσερνομπιλ-Ουκρανία) μιας έκρηξης που θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα πυρηνικό ατύχημα με συνέπεια και τη μόλυνση των υδάτων. Αν οι παραπάνω συλλογισμοί είναι σωστοί η επόμενη σάλπιγγα που πρόκειται να ηχήσει είναι η τέταρτη που αναφέρει τα εξής: Και ο τέταρτος Αγγελος σάλπισε και εκτυπήθη το 1/3 του ήλιου και το 1/3 της σελήνης και το 1/3 των αστέρων, για να σκοτιστεί το 1/3 αυτών και η ημέρα και η νύκτα έχασαν το 1/3 του φωτισμού των. Οι πιο πιθανές εξηγήσεις για την παραπάνω φράση που αφορά γεγονότα της τέταρτης σάλπιγγας που όπως είπαμε δεν ήχησε ακόμη είναι:

1) Μία ισχυρή κοσμική καταιγίδα από το εξωτερικό διάστημα να εισέλθει στο πλανητικό μας σύστημα και να επηρεάσει τις τροχιές των πλανητών του ηλίου και της σελήνης με αποτέλεσμα να μετατοπιστούν λίγο οι πόλοι της γης και να μεταβληθούν οι ώρες της μέρας και της νύκτας. Κάτι τέτοιο προσομοιάζει με την προφητεία του Ησαία που λέει ότι θα ανοίξουν τα παράθυρα του ουρανού και τα θεμέλια της γης θα τρίζουν και η γη θα τρεκλίζει σαν μεθυσμένη.

2) Να συμβεί μία τρομακτική έκρηξη ενός μεγάλου ηφαιστείου και από τη υπερβολική ποσότητα καπνού να σκοτεινιάσει ο ουρανός. Αυτή η υπόθεση μας φέρνει στο νου την προφητεία του Ιωήλ που μιλά για θαύματα στον ουρανό και τη γη και φωτιά με στήλες καπνού που θα σκοτεινιάσει τον ήλιο και τη σελήνη. Ετσι κι αλλιώς, άν υπάρχει κάποια αλήθεια σε όλα αυτά φαίνεται πως από κάποια αιτία θα σκοτεινιάσει ο ουρανός, γεγονός που θα είναι προειδοποίηση για τα επόμενα τρία σαλπίσματα που θα είναι πολύ οδυνηρά αφού λίγο πριν τον ήχο των τελευταίων σαλπίγγων εμφανίζεται στο κείμενο της αποκάλυψης ένας Αγγελος που λέγει Ουαί (αλοίμονο) ουαί στους κατοίκους της γης από τους ήχους της σάλπιγγας των τριών αγγέλων που πρόκειται να σαλπίσουν. Οπως φαίνεται, τα γεγονότα της τέταρτης σάλπιγγας δεν τα έχουμε ζήσει ακόμη και θα έχουν όπως και των τριών προηγούμενων προειδοποιητικό χαρακτήρα για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Επομένως πριν τις οδύνες των τριών τελευταίων σαλπίγγων θα πρέπει να περιμένουμε την εμφάνιση μιας έκρηξης ηφαιστείου ή κάποιου άλλου γεγονότος που θα δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο νέφος καπνού που θα σκοτεινιάσει τον ουρανό κάτι που είδαμε και στην προφητεία του Κομφούκιου.

ioannispk said...

Thanks for the info.

ΑΨΙΝΘΟΣ = ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ !!!!

Thats news. But hard to believe.